fbpx

Naša vizija je gospodarski sustav koji ne samo da potiče rast i razvoj, već i osigurava da svi članovi društva imaju koristi od tog rasta.

Želimo uspostavi ravnotežu između potreba poslovnog sektora i prava radnika, stvarajući tako održiv i pravedan gospodarski model. Vjerujemo da je moguće stvoriti okruženje u kojem poduzetništvo cvjeta, a radnička prava su u potpunosti zaštićena i poštovana. Zajedno možemo izgraditi gospodarstvo koje je dinamično, inovativno i pravedno.

⦁ Poduzetnici će porez na dohodak plaćati tek po primitku sredstava po plaćenom računu.

⦁ Podići ćemo prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a na 50.000 eura prihoda godišnje.

⦁ Uvest ćemo “Poduzetnički odmor”: 1 mjesec u godini bez plaćanja doprinosa i regres u visini polovice minimalne plaće.

⦁ Smanjit ćemo PDV za određene strateške sektore na 15% (nacrt novog poreznog Zakona spreman).

⦁ Mikro poduzetnici koji posluju s inozemstvom više neće morati prisilno u mjesečni sustav naplate PDV-a.

⦁ Preustrojit ćemo i modernizirati Hrvatski zavod za zapošljavanje.

⦁ Uspostavit ćemo novi Nacionalni sustav zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj koji će biti učinkovit, fleksibilan i pravedan jer će moći primjereno i brzo odgovoriti na potrebe tržišta rada.

⦁ Redefinirati ćemo radno zakonodavstvo kako bismo stvorili kvalitetan okvir za poticanje poduzetničkih aktivnosti, smanjili administrativno opterećenje rada i osigurali maksimalnu zaštitu poduzetnika i radnika.

Aerial view of a sprawling industrial complex, showcasing the scale and efficiency of modern manufacturing. Generative ai.
billobardON WHITE BIG